.
รูปจากกระดาน
  • รีวิวเสริมจมูกคิดดีคลินิก
  • จมูกที่ดีที่สุดคือ จมูกที่รับกับใบหน้า คุ
  • รีวิวแก้จมูก ทรงธรรมชาติเหมือนโด่งมาตั้งแต่เกิดที่ ดีมอร์ คลินิก!!!!
  • เสริมหน้าอกกับหมอดารินทร์ ทำมา 350cc สวยและปลอดภัยจริงๆ
  • เสริมจมูกเสริมปลายกระดูกอ่อนหลังหูกับคุณหมอตุ๊ก ดีมอร์คลีนิก
  • เสริมจมูกที่ดีมอร์คลินิกกับคุณหมอตุ๊ก ปาลิดา
  • ขอบคุณเดอมาสเตอร์ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ห
  • ดูดไขมันทั้งตัว เปลี่ยนสาวร่างใหญ่ให้เป็นสาวร่างเพียว
  • จะปัง หรือจะพัง ใคร