ปาก

ปากเรียวบางเป็นกระจับราวกับปีกหงษ์ เริ่มต้นที่ ราคา 9,900 บาท

✦✦ ปากกระจับ เริ่มต้นที่ 9,900 บาท จากปกติ ราคา 21,900 บาท ✦✦ ปากบาง เริ่มต้นที่ 7,900 บาท จากปกติ ราคา 19,900 บาท – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✦✦เทคนิดปีกหงษ์ ราคา 14,900บาท✦✦ เทคนิคผ่าตัด ยกมุมปาก ร่วมกับศัลยกรรมปากกระจับ...